• Tarkoitus ja toiminta


  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömien informaatiotilaisuuksia, harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa.
  Yhdistys voi tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja järjestöille ja ottaa kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa.

  Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa asianomaisen luvan hankittuaan kahvila- ja ruokalatoimintaa, autojen ja huonekalujen kunnostusta tarkoitusta varten hankkimissaan tiloissa.

  Yhdistyksen hallitukseen valittiin vuosikokouksessa 22.03.2017 seuraavat henkilöt:

  Puheenjohtaja
  Jari Vuorinen
  Puh. 0400-769574

  Varapuheenjohtaja
  Maija Renfors
  Puh. 04578736940

  Toiminnanohjaaja
  Karita Tuikka

  Jäsenet
  Anton Meriläinen
  Merja Jokela
  Kimmo Ylisaari
  Anne Hakkio
  Kirsi-Maria Seppälä

  Varajäsenet
  Tarja Pölenik ja Hannu Laakso


  __________________________________________________________________________________________________  Jäseneksi liittyminen

  Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen.
  Työttömiksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat, työttömyyseläkeläiset sekä työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt.


  Kannatusjäseneksi liittyminen

  Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä työssä/eläkkeellä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työssä/eläkkeellä oleva ulkomaalainen.
  Jäsenmaksu

  Yhdistyksen jäsenmaksu on 4,00 € vuonna 2017, jäsenyys on vuoden määräaikainen


  Yhdistyksen kannatusjäsen maksu on 4.00€ vuonna 2017, jäsenyys on vuoden määräaikainen cron