TAPAHTUMAT

t y ö t t ö m i e n  t u v a l l a 
t a p a h t u u yhdistyksen tiloissa

EU ruoka-apu jakelu
on päättynyt
-
p ä i v i t t ä i s-
r u o k a j a k o
  (päiväystuotteita) 
joka arkipäivä 
klo 10:30-
askartelu
kESÄTAUKO
jATKUU
SYKSYLLÄ

   TUVAN p i d r o KILPAILU 
   keSKIVIIKOISIN  klo 12


tu l e
työttömien 
tuvalle
mukaamme viihtymään!

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään